CLIENTI

- Euro Hotel Averescu

- Euro hotel Polizu

- Hotel Confort Otopeni

- Hotel Confort Traian

- Hotel Rin

- Hotel Herestrau

- Hotel Sir Lujerului

- Hotel Sir Colentina

- Hotel Sir Orhidea

- Hotel Brasov

- Hotel Timisoara

- Hotel Nord Timisoara

- Hotel Dacia Sud - Mamaia

- Hotel Vitory - Mamaia

- Hotel Victoria - Mamaia

- Hotel Felix, Belona - Eforie

- Hotel Oranje - Costinesti

- Hotel Bianca - Vama Veche

- Pensiuni in Zona Bran

- Pensiuni in Zona Arieseni

- Pensiuni in zona 1 Mai- Felix

- Pensiuni Costinesti

- Pensiuni zona Neamt

- Pensiuni zona Delta Dunarii

         
Imagini MAGAZIN (complex comercial SIR, stand E6-E7)
         
Imagini TARGURI